.

Ieders gezondheid en veiligheid zijn voor onze vzw een prioriteit.
Zowel die van onze klanten, onze medewerkers als onze begunstigden.

Om die reden beperken we onze niet-essentiële activiteiten in de periode tussen 2 november en 13 december 2020 (met mogelijk een herziening van de maatregelen op dinsdag 1 december)
.

 Concreet:

> Al onze winkels zijn gesloten

> Onze afhaal- en leveringsdiensten zijn opgeschort

> Onze depotpunten van Elsene en Anderlecht zijn gesloten

> Ons depotpunt van Sint-Pieters-Woluwe blijft open voor de inwoners van de gemeente (hier vind je het adres)

> Onze kledingcontainers zijn nog steeds beschikbaar en onze chauffeurs blijven die leegmaken (Meer info hier)

> Onze onthaalhuizen en begeleidingsdiensten zetten hun opdracht voort

Want hoewel onze economische activiteit stilligt, blijven onze sociale teams het beste van zichzelf geven. Wij leveren inspanningen opdat deze gezondheidscrisis de sociale crisis niet zou versterken. En ook ons werk voor de begeleiding van mensen in een moeilijke situatie wordt voortgezet.We hopen je snel weer te kunnen terugzien!

Zorg in afwachting goed voor jezelf, de mensen uit je omgeving en de allerzwaksten.

De teams van Spullenhulp

Laatste versie 2/11/2020