Spullenhulp toont project voor nieuwe onthaalstructuur voor eenoudergezinnen: Het Parenté Huis

Al ruim 80 jaar zet Spullenhulp zich in voor de strijd tegen armoede. De vereniging legt zich in het bijzonder toe op de toegang tot huisvesting en re-integratie door werk en bouwt daarbij voort op haar pioniersmodel dat steunt op een valorisatie van giften. In België nemen de problemen door uitsluiting en kwetsbaarheid toe. Ze … Meer lezen over Spullenhulp toont project voor nieuwe onthaalstructuur voor eenoudergezinnen: Het Parenté Huis