[sws_ligne_bleu]De strijd tegen verslaving[/sws_ligne_bleu]

synersante

Het percentage mensen dat wij in al onze sociale cellen van Spullenhulp begeleiden en die kampen met een verslaving, is werkelijk indrukwekkend. Het schommelt, naargelang de periodes, tussen 65 en 85 %. Bovenaan de lijst staat alcohol.

Alcohol is een verderfelijk goedje. Hij lijkt op het eerste gezicht een vriend die kan luisteren, sussen, de zorgen van het leven doet vergeten. Hij wordt beetje bij beetje onmisbaar als vertrouweling en wordt alsmaar vaker opgezocht, om er plots niet meer zonder te kunnen in de moeilijke momenten. Hij richt niet overal dezelfde ravage aan, maar als de grond er zich toe leent, is afglijden onvermijdelijk! De mensen in kwestie hebben vaak een moeizaam parcours achter de rug en dan is een kruk om te steunen altijd welkom. Maar die steun is maar schijn, ze zakken integendeel nog dieper weg.

Wij wilden daar iets aan doen, die mensen helpen om te ontsnappen uit die verraderlijke valstrik. Met de steun van het Riziv en na de indiening van een dossier bij de FOD Volksgezondheid riepen we een cel in het leven die we ‘Syner’Santé’ hebben genoemd. Deze cel heeft de opdracht om mensen uit te nodigen om het verhaal te doen over hun gevecht met hun verslaving – aan wat ook – , bij een pluridisciplinair team dat onafhankelijk van de andere sociale cellen van Spullenhulp werkt. Naargelang van de situatie, en altijd met het volste respect voor de persoon en enkel wanneer deze het zelf wil, wordt een geregelde opvolging op maat aangeboden. Dat kan gaan tot opname in een ziekenhuis om te ontwennen.

Sommige mensen zijn minder vastbesloten, of het is niet het juiste moment. Vaak zijn de situaties erg complex en de vele oorzaken van verslaving zijn meestal te zoeken in een ver verleden. Het is niet altijd gemakkelijk om daar vrijuit over te praten. Sommigen geven het al eens op. Maar dat is slechts uitstel, want de klik met het team was er al. Vroeg of laat zal de persoon in kwestie beseffen dat hij altijd terug kan komen, het team in vertrouwen kan nemen, een luisterend oor kan vinden en dan misschien de volgende stap zetten. Het is een werk van lange adem, dat soms zelfs jaren in beslag kan nemen. Het succes is toe te schrijven aan de relatie met een vertrouweling die zich van zijn kant nooit opdringt.

André Bouret | Directeur Sociale Acties