Steun onze actie

Spullenhulp maakt buurtsolidariteit mogelijk. Dankzij uw giften kunnen onze maatschappelijk werkers elk jaar 1500 mensen helpen die, bij u en vandaag, kampen met armoede en uitsluiting. Onze vereniging bestaat dankzij de duizenden mensen die ons steunen. U kan ons ook helpen! U kan ons voorwerpen schenken die wij in onze winkels nuttig toepassen. U kan ook een gift in speciën doen (fiscaal aftrekbaar) en ons driemaandelijks blad ontvangen. U kan ons uw tijd geven door vrijwilliger of ambassadeur te worden. Spullenhulp werd opgericht in 1937 en is één van de langste solidariteitsketens die België kent. U kan ook meehelpen om onze concrete acties in de strijd tegen armoede mogelijk te maken. Doen!