Geen solden op onze sociale acties

Spullenhulp houdt geen solden op haar sociale acties

 In Juli gaan de solden van start. Een koopjesperiode waaraan de 27 winkels van Spullenhulp niet deelnemen.

Al meer dan 80 jaar financiert onze sociaal-economische vzw haar acties voornamelijk door de verkoop van tweedehandskleding en andere tweedehandsartikelen.

Onze beslissing om geen solden meer te houden, is een gevolg van de COVID-19-crisis en het omzetverlies dat hierdoor ontstaan is vanwege de lange lockdownperiode. Het was daarom niet langer mogelijk of in overeenstemming met ons model of onze waarden om aan deze solden deel te nemen.


LAGE PRIJZEN HET HELE JAAR DOOR

 

In plaats van twee keer per jaar solden te houden, biedt Spullenhulp het hele jaar door lage prijzen:
eerlijke prijzen waarmee we onze sociale acties op lange termijn kunnen blijven financieren.

 

Ontdek hieronder alles wat U ons laat realiseren dankzij uw giften en aankopen.

SOCIALE ACTIES EN EEN WEINIG BEKEND ECONOMISCH MODEL

De missie van Spullenhulp is veel breder en belangrijker dan de verkoop van tweedehandskleding en tweedehandsartikelen.

Elke aankoop in een van de winkels vormt een waardering voor het werk van mensen op weg naar socioprofessionele (her)inschakeling maar steunt ook de sociale acties van de onderneming zoals huisvesting en sociale bijstand van mensen in armoede.

Uw aankopen financieren:

Huivestering

We hebben 3 opvangtehuizen voor daklozen.

Tussen Vorst, Elsene en Anderlecht biedt Spullenhulp ieder jaar bijna 300 daklozen onderdak.

Socioprofessionnele inschakeling

Meer dan de helft van onze verkopers is in opleiding.

Een team bij Spullenhulp is een vrolijke en enthousiaste mix: medewerkers, mensen in een socioprofessionele inschakeling, vrijwilligers, …. We hebben zelfs een hele dienst die hun traject opvolgt.

Sociale opvang

We hebben een sociale opvangdienst die voor iedereen toegankelijk is.

Ieder jaar ondersteunt Spullenhulp meer dan 500 gezinnen bij hun juridische, materiële of financiële problemen.

Spullenhulp steunen, betekent de kans bieden om een vak te leren maar ook onderdak verschaffen aan daklozen en mensen in precaire situaties ondersteunen.

Laten we ons samen inzetten voor een meer rechtvaardige en solidaire samenleving.


HOE SPULLENHULP STEUNEN?

Geconfronteerd met de toenemende behoefte aan sociale bijstand en een aanzienlijke inkomstendaling, roept Spullenhulp het grote publiek op om haar sociaal-economisch model te steunen.

De pandemie vergroot de problematiek van de sociale ongelijkheid en versterkt de noodzaak om bijstand te verlenen aan mensen in precaire situaties.

Daarom hebben wij nu meer dan ooit uw steun nodig wat op meerdere manieren mogelijk is:

Zij en Spullenhulp hebben dan ook meer dan ooit steun nodig, wat op meerdere manieren mogelijk is:
• door kledij en andere voorwerpen in te leveren (meer info)
• door een aankoop te doen in een van de winkels (meer info)
• door een schenking te doen via volgend platform (hier)

Elke bijdrage telt. Samen gaat het ons lukken. Bedankt!

juli 2nd, 2024|