Een Eigen Dak

Een verblijf in het Onthaaltehuis van Spullenhulp is tijdelijk. Al wie er gehuisvest wordt, moet een eigen project opzetten, de middelen vinden om dit concreet in te vullen en vooral dit project gaande houden. In deze optiek worden de vroegere bewoners van het Onthaaltehuis gevolgd na hun vertrek. Dit gebeurt door het team van Een Eigen Dak, in nauwe samenwerking met de maatschappelijk werkers van het Onthaaltehuis. Doel is de vroegere bewoners zo goed mogelijk te helpen om hun eigen huisvestingsproject uit te werken, uit te voeren en in stand te houden.

In 2012 werden zo 134 vroegere bewoners van het Onthaaltehuis gevolgd door Een Eigen Dak. Sommige vroegere bewoners konden terecht in privé-woningen, andere in alternatieve huisvestingsstructuren. Dankzij een partnerschap met twee Sociale Immobiliënkantoren [SIK] vonden een twintigtal vroegere bewoners een dak boven het hoofd.

We moeten vaststellen dat mensen die een eigen woning vonden na een verblijf in het onthaaltehuis, met andere problemen te maken krijgen in het beheer van hun dagelijks leven. Het gaat dan vooral om een gebrek aan sociale banden. Deze relationele armoede leidt vaak tot hervallen. Daarom opende Spullenhulp in 2009 een sociaal café onder de naam “L’Aire de Rien”. Dit is opgevat als een plek voor ontmoetingen, gedachtewisseling en informatie en is voorbehouden voor vroegere bewoners. Het ligt in Sint-Gillis en is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. In “L’Aire de Rien” is plaats voor 40 mensen en het is trouwens erkend als Dagcentrum door het Besluit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 18 december 2008.

Contact :
Bertrand Lombaert – Coördinator
Amerikaansestraat 101 | 1050 Elsene
Tel. : 02/533.04.62 | Fax : 02/534.59.67
email: bertrand.lombaert@petitsriens.be

Met de steun van