@Home18-24

Het Onthaaltehuis @Home 18-24 biedt een aangepast en specifiek antwoord op de problematiek van de toenemende verarmingbij jongeren. Het huis heeft een capaciteit van 15 bedden en is gelegen in Vorst. Het moet vooral jongeren helpen om weer zelfstandig te worden en hun plaats in de maatschappij te vinden, met een project voor socioprofessionele inschakeling waar ze zowel individueel als collectief aan werken. Een oplossing voor een probleem dat dag na dag prangender wordt, is dan ook broodnodig.

@Home 18-24 wordt gesubsidieerd door de COCOF

Sinds juli 2023, uitbreiding van het opvangtehuis met Auton’Home.

Auton’Home, een gemeenschapshuis in Vorst biedt huisvesting in de vorm van een gedeelde woonst voor vijf jongeren die in een zeer precaire situatie verkeren. De jongeren die er worden opgevangen, kunnen ervaren hoe het is om zelfstandig te wonen en krijgen de juiste psychosociale begeleiding.

Auton’home geniet van de steun van de Koning Boudewijnstichting, die het huis heeft aangekocht en de renovatiewerken heeft gefinancierd. Spullenhulp kan ook rekenen op de steun van de Cocof en de vzw Hulpfonds van de Koningin, die bijna alle werkings- en personeelskosten van de structuur dekken.

Subsidié par la Commission Communautaire Française (COCOF)