@Home18-24

Het Onthaaltehuis ” @Home 18-24 ” biedt een aangepast en specifiek antwoord op de problematiek van de toenemende verarmingbij jongeren. Het huis heeft een capaciteit van 15 bedden en is gelegen in Vorst. Het moet vooral jongeren helpen om weer zelfstandig te worden en hun plaats in de maatschappij te vinden, met een project voor socioprofessionele inschakeling waar ze zowel individueel als collectief aan werken. Een oplossing voor een probleem dat dag na dag prangender wordt, is dan ook broodnodig.

@Home 18-24 wordt gesubsidieerd door de COCOF

Contact :
Corentin Letocart – Directeur
Koninglaan 190 – 1190 Brussel
GSM: 0493/26.04.67 | Tel: 02/538.64.77 | Fax: 02/538.51.44