Platform voor opleiding en werkgelegenheid

Naast de financiering van tal van sociale acties [het Onthaaltehuis voor Daklozen, Een Eigen Dak, het Centrum voor Sociale Opvang E.H. Froidure…], vervult de economische activiteit van Spullenhulp ook een sociale rol op zich. Op deze manier kunnen mensen aan het werk gezet worden die niet meteen terecht kunnen op de traditionele arbeidsmarkt. Ze waren meestal werkloos en bevonden zich in een hachelijke situatie: mensen onder het statuut ”artikel 60”[1], vrijwilligers, of daklozen die in het Onthaalthuis verbleven. Ze leren niet alleen een vak, en worden dus ingeschakeld op de arbeidsmarkt, maar hun activiteit bij Spullenhulp komt hen ook overduidelijk sociaal en psychologisch ten goede: een structurerende dagindeling, een eigen rol in een team, opwaardering…

Contact :
Sophie Lobet – Coördinator
Amerikaansestraat 101 | 1050 Brussel
sophie.lobet@petitsriens.be