Cel Tewerkstelling

De Cel Tewerkstelling werkt mee aan het project voor de socioprofessionele herinschakeling van mensen die uit de verschillende structuren van Spullenhulp komen. Ze helpt werkzoekenden om een socioprofessionele balans op te maken, om vervolgens hun professioneel project uit te tekenen en om tot slot concreet vorm te geven aan strategieën om actief naar werk of een opleiding te zoeken. Het einddoel is uiteraard de inschakeling op de ‘klassieke’ arbeids- of opleidingsmarkt. Om de zoektocht naar werk zo optimaal mogelijk te doen verlopen, werden verschillende partnerships aangegaan met sociale uitzendkantoren, lokale missies, enz.

Contact :
Sophie Lobet – Coördinator
Amerikaansestraat 101 & 1050 Brussel
sophie.lobet@petitsriens.be