Cel Tewerkstelling

De Cel Tewerkstelling werkt mee aan het project voor de socioprofessionele herinschakeling van mensen die uit de verschillende structuren van Spullenhulp komen. Ze helpt werkzoekenden om een socioprofessionele balans op te maken, om vervolgens hun professioneel project uit te tekenen en om tot slot concreet vorm te geven aan strategieën om actief naar werk of een opleiding te zoeken. Het einddoel is uiteraard de inschakeling op de ‘klassieke’ arbeids- of opleidingsmarkt. Om de zoektocht naar werk zo optimaal mogelijk te doen verlopen, werden verschillende partnerships aangegaan met sociale uitzendkantoren, lokale missies, enz.

In 2012 ontving de Cel Tewerkstelling 253 mensen. Daarvan vonden er 101 – of dus 40% – daadwerkelijk een baan of een opleiding dankzij hulp van de Cel Tewerkstelling.

Contact :
Ivone Lauria – Verantwoordelijke
Amerikaansestraat 101 & 1050 Brussel
Tel : 02/541.13.85 | Fax : 02/534.70.78