Historiek

Alles begint in de jaren dertig in Brussel. Eerwaarde heer Edouard Froidure, een jonge hulppastoor, richt speelpleinen voor minderbedeelde kinderen in. Tegelijk organiseert hij de inzameling van kleding en meubels, om te voldoen aan de vraag van de gezinnen in de Brusselse volkswijken. In 1937 stelt eerwaarde heer Froidure een woonvorm voor, – die vandaag ‘solidair wonen’ heet -, voor mannen zonder inkomsten en zonder dak boven het hoofd. Die mannen die samen wonen en eten, zorgen ook voor hun eigen werkgelegenheid met het ophalen, sorteren en verkopen van tweedehandsvoorwerpen. Spullenhulp is geboren en al snel stapelen de meubels en kledingstukken zich op in de lokalen aan de Wolstraat en de Albaniëstraat. Het succes is opmerkelijk.

Maar de oorlog breekt uit en E.H. Froidure, een overtuigd patriot, wordt gearresteerd en weggevoerd wegens verzetsdaden. Uiteraard komt zijn werk dan op een laag pitje. Het zal pas echt weer van start gaan in 1954, met een grootscheepse inzameling in heel Brussel. In januari 1955 huldigt Spullenhulp haar lokalen aan de Amerikaansestraat in Elsene in, waar de vereniging vandaag trouwens nog huist. E.H. Froidure blijft onvermoeibaar verder strijden tegen armoede, tot een verkeersongeval hem op een septemberavond in 1971 wegmaait.

Na meer dan 75 jaren verandering en moderniseringen blijft Spullenhulp ook vandaag nog trouw aan het gedachtegoed van Edouard Froidure. Hij brak immers een lans voor de sociale economie, lang voor het concept een naam had. Wij maken aanspraak op deze erfenis, terwijl wij tegelijk vindingrijk blijven om het hoofd te bieden aan de economische en sociale uitdagingen die armoede en uitsluiting vandaag stellen.

Spullenhulp is maar één van de vele initiatieven van E.H. Froidure. Vandaag zijn er een dertigtal verenigingen gegroepeerd in de schoot van de Federatie Froidure. De meeste leggen zich toe op het onthaal van kinderen in moeilijkheden.