Parenté Huis

Sinds juli 2021 ontvangt het Maison Parenté, vlak bij het Zuidstation, eenoudergezinnen in precaire situaties.

Met de oprichting van een opvangtehuis voor eenoudergezinnen wil Spullenhulp specifiek hulp bieden aan gezinnen met kinderen die geen of slecht onderdak hebben. Door kwetsbare of minderbedeelde alleenstaande ouders en hun kinderen aangepaste huisvesting en begeleiding te bieden, helpen we de levenskwaliteit van het gezin te verbeteren en dragen we bij tot hun verdere ontplooiing.

Het huis bestaat uit 16 modulaire eenheden met een maximale capaciteit van 45 plaatsen.

Meer over Parenté Huis