Sociale Acties

De vzw Spullenhulp is opgevat als een onderneming van sociale economie, want de winst uit haar economische activiteit wordt besteed aan de financiering van de sociale acties in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting in België. Ze geeft zichzelf de opdracht om mensen in nood bij te staan en te helpen om weer zelfstandig te worden en te blijven.

Historisch richtte de vzw Spullenhulp zich vooral op de aanpak van de problematiek van de dakloosheid. In 1937 wilde eerwaarde heer Froidure mannen zonder middelen van bestaan en zonder huisvesting een formule van wat vandaag ‘solidair wonen’ heet aanbieden. Deze mannen deelden dan niet alleen een dak en eten, maar werden ook aan het werk gesteld, namelijk het ophalen, sorteren en doorverkopen van tweedehandsspullen. Spullenhulp was geboren. 75 jaar later blijft Spullenhulp nog steeds trouw aan deze erfenis en legt vindingrijkheid en verbeelding aan de dag om in te gaan op de nieuwe uitdagingen die de armoede en uitsluiting in het België van vandaag stellen.