Algemene presentatie

Historiek

Alles begint in de jaren dertig in Brussel. Eerwaarde heer Edouard Froidure, een jonge hulppastoor, richt speelpleinen voor minderbedeelde kinderen in. Tegelijk organiseert hij de inzameling van kleding en meubels, om te voldoen aan de vraag van de gezinnen in de Brusselse …

Meer info

Handvest

1 – Spullenhulp is een actor in de strijd tegen sociale uitsluiting en armoede in België.
2 – Spullenhulp volgt de krachtlijnen van haar oprichter, E.H. Froidure. Haar werk bestaat voornamelijk uit de opvang van dakloze mannen en hulp aan gezinnen en alleenstaanden die het psychologisch of materieel moeilijk hebben, met …

Meer info

Documenten

De vzw Spullenhulp is opgevat als een onderneming van sociale economie, want de winst uit haar economische activiteit wordt besteed aan de financiering van de sociale acties in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting in België. Ze geeft zichzelf de opdracht om mensen in nood bij te staan en te helpen om weer zelfstandig te worden en te blijven.

Meer info