Spullenhulp houdt geen solden op haar sociale acties

 In januari gaan de wintersolden van start, maar voor de eerste keer ooit zullende 28 winkels van Spullenhulp hier niet aan deelnemen.

Al meer dan 80 jaar financiert de sociaal-economische vzw haar acties door de verkoop van tweedehandskledij en andere tweedehandsartikelen. De beslissing om geen solden meer te houden, is een gevolg van de coronacrisis. Die laat zich duidelijk voelen in de cijfers van de vzw en brengt voor 2020 naar schatting 5 miljoen omzetverlies met zich mee.

EEN ECONOMISCH MODEL EN SOCIALE ACTIES DIE WEINIG BEKEND ZIJN

De missie van Spullenhulp is veel breder en gaat veel verder dan de verkoop van kledij en andere tweedehandsgoederen.

Elke aankoop die wordt verricht in een van de winkels vormt een waardering van het werk van personen op weg naar socio-professionele (re-) integratie, maar steunt ook vooral de sociale acties van de onderneming.

Een voorbeeld van een dergelijke sociale actie is de huisvestiging van de meest kansarmen via het opvangen en begeleiden van 292 daklozen in de twee onthaaltehuizen van Spullenhulp. 623 gezinnen werden gevolgd door het centrum voor welzijnswerk en elke dag werden 300 maaltijden bereid door de teams van het sociaal restaurant van Spullenhulp.

Uw aankopen financieren:

Huivestering

Socioprofessionnele inschakeling

Sociale opvang

In totaal zijn dat ruim 1.100 personen die de sociale onderneming doet leven. Alle afdelingen van Spullenhulp nemen mensen die een leertraject volgen of vrijwilligers in hun rangen op. Deze mix van statuten vormt een dagelijkse uitdaging voor de teams en geeft de onderneming haar eigenheid.


LAGE PRIJZEN HET HELE JAAR DOOR

 

 Wist u dat we normaal 80% van onze budget uit de verkoop van tweedehands kledij verkrijgen?

Maar onze vzw wordt nu geconfronteerd met een aanzienlijke inkomstendaling en een stijging van de behoeften. Voor Spullenhulp is de
koopjesperiode van januari dan ook het ideale moment om op te roepen meer geëngageerd te kopen en haar sociaal-economische model te steunen door aankopen te doen in haar winkels.

 

De beslissing om niet langer deel te nemen aan de solden kwam er in samenspraak met de teams van de verschillende verkooppunten. Het besluit was duidelijk: meer dan 80% van de ondervraagden was van mening dat de onderneming beter niet meer aan de solden deelneemt.

Nu hoopt iedereen dat ook de klanten overtuigd zullen zijn van het model waarin men het hele jaar door artikelen aan lage prijzen kan kopen.


HOE SPULLENHULP STEUNEN?

De pandemie vergroot de problematiek van de sociale ongelijkheid en bemoeilijkt het leven van personen die zich reeds in een precaire
situatie bevinden.

Zij en Spullenhulp hebben dan ook meer dan ooit steun nodig, wat op meerdere manieren mogelijk is:
• door kledij en andere voorwerpen in te leveren (meer info)
• door een aankoop te doen in een van de winkels (meer info)
• door een schenking te doen via volgend platform (hier)