Word vrijwilliger

Meer dan 250 vrijwilligers stellen kosteloos tijd en energie ter beschikking voor de goede werking van de vereniging. Voor sommigen kadert dit vrijwilligerswerk in hun socioprofessionele herinschakeling. Voor anderen is het een engagement uit liefdadigheid in onze acties om armoede te bestrijden. Wij trachten de vaardigheden van elke vrijwillige kandidaat maximaal te benutten. Van de kantoren, tot de winkels, langs onze sociale acties, elke vrijwilliger kan een functie vinden die past bij zijn profiel en bij wat hij wil. Om vrijwilliger te worden, kan u contact met ons opnemen of enkele advertenties bekijken. Hier

Onze ambassadeurs maken onze vereniging zichtbaar in hun omgeving en bij hun eigen lokale gemeenschappen (scholen, bedrijven, clubs, enz.). Zij vertegenwoordigen Spullenhulp via bewustmakingsacties. Dat kan zich vertalen in de organisatie van een kledinginzameling, de verzameling van fondsen of een evenement ten bate van Spullenhulp, een rondleiding bij ons, een debat met een verantwoordelijke van de vereniging, een vrijwillige en gerichte inzet van een hele groep, enz. Als u ambassadeur van Spullenhulp wil worden, kunnen wij u, of ook uw vrienden en kennissen, onze bladen, brochures en andere documenten die ons voorstellen sturen.

contact :volontariat@petitsriens.be