U wenst ons een legaat te vermaken

Als u geld of goederen wil nalaten aan Spullenhulp moet u dit in uw testament laten vastleggen. De notaris is de meest geschikte persoon om u alle inlichtingen daarover te geven. U kan ook een eerste gesprek aanvragen bij onze eigen notaris. Hij zal u helpen om al uw wensen op een rijtje te zetten en ze in uw testament te verwoorden. Een testament kan trouwens op elk ogenblik gewijzigd worden en alleen het laatste is geldig.

U kunt ook ons rechtstreeks contacteren voor meer inlichtingen. Michel LORGE, jurist bij de VZW, zal met genoegen de diverse mogelijkheden met u overlopen, één en ander in alle discretie uiteraard.

In onze brochure vindt u meer informatie over legaten en testamenten.

De brochure lezen

Nieuws Duolegaat 19 maart 2021

Schenken en nalaten aan goede doelen wordt belastingvrij in Vlaanderen vanaf 1 juli 2021 –

Het duolegaat zal geen fiscaal voordeel meer opleveren aan de (verre) familieleden vanaf 01 juli 2021

  • Het nieuwe systeem waarbij een legaat of schenking aan een goed doel belast wordt aan 0%, vanaf 1 juli 2021, wordt positief onthaald door de VZW Spullenhulp. Voor mensen die in Brussel en in Wallonië wonen, blijven de tarieven (7%) ongewijzigd.
  • We geven ten stelligste de voorkeur aan een rechtstreeks legaat ten voordele van de VZW Spullenhulp. Indien u dus in Vlaanderen woont, nog geen testament hebt opgemaakt en Spullenhulp wenst te steunen, is een duo-legaat voortaan echt wel te vermijden.
  • Het duolegaat zal in sommige gevallen zelfs nefast zijn en dienvolgens niet uitvoerbaar. In Brussel en Wallonië behoudt het duolegaat haar reden van bestaan en is er niets gewijzigd op dat vlak.
  • Wenst u meer informatie? Neem dan gerust contact op met uw notaris of met Michel LORGE, jurist bij de VZW Spullenhulp. Michel zal met genoegen de diverse mogelijkheden met u overlopen, één en ander in alle discretie uiteraard. Tel: 0491/90.82.97 – E-mail Michel.lorge@petitsriens.be.

Uw contactpersoon

Michel LORGE, jurist bij de VZW, zal met genoegen de diverse mogelijkheden met u overlopen, één en ander in alle discretie uiteraard.

  • per telefoon op het nummer 0491/90.82.97 en
  • per email via michel.lorge@petitsriens.be
Transparantie en veiligheid - donatie