« Spullenhulp is nooit eigenaar geweest van deze lokalen, en Spullenhulp heeft als huurder een einde gemaakt aan de huurovereenkomst in december 2006. De ruimte werd overgenomen door een onderneming in tweedehands, Phoenix genaamd, en daardoor ontstaat er verwarring bij de mensen, vandaar deze rechtzetting» verklaarde Julien Coppens, Algemeen Directeur van de vzw Spullenhulp, vanmorgen.

Julie-Grégoire-2-004
Spullenhulp wil echter de vele sympathisanten bedanken voor hun steunbetuigingen.