Spullenhulp opent haar nieuwe opvangtehuis voor eenoudergezinnen: HET PARENTÉ HUIS

Al bijna 85 jaar zet Spullenhulp zich in voor de strijd tegen armoede. Met een baanbrekend sociaal-economisch model legt de organisatie zich in het bijzonder toe op de toegang tot huisvesting, sociale opvang en socioprofessionele inschakeling.

Met haar derde opvangtehuis wil Spullenhulp specifiek ondersteuning bieden aan eenoudergezinnen die geen dak boven hun hoofd hebben.

De laatste jaren wordt een nieuwe groep mensen hard getroffen door dakloosheid: gezinnen. De cijfers zijn alarmerend:

• Volgens de laatste daklozentelling zijn er in Brussel 5313 daklozen onder wie 933 minderjarigen. Dat waren er 619 in 2018. Dat is dus een stijging met 50,7% (BrussHelp).
• Leden van eenoudergezinnen lopen vier keer meer risico op armoede dan leden van een gezin met bijvoorbeeld twee volwassenen en twee kinderen (Statbel).

Een uniek en innovatief project

Geconfronteerd met deze vaststelling ontstond het project van een nieuw opvangtehuis speciaal voor deze gezinnen. Dankzij een subsidie van de Franse Gemeenschapscommissie COCOF en een uitzonderlijke particuliere schenking kocht Spullenhulp een oud kantoorgebouw in de Brusselse Zuidwijk.

Het gebouw werd van boven tot onder gerenoveerd en kan nu maximaal 16 gezinnen in individuele appartementen of studio’s huisvesten met een maximale opvangcapaciteit van 45 plaatsen.

Met dit nieuwe project wil Spullenhulp bijdragen aan de verbetering van de levenskwaliteit van deze gezinnen en aan de ontwikkeling van zowel de ouders als de kinderen.

Onvoorwaardelijke opvang voor begeleiding op maat

Het project werd bedacht om de meest onvoorwaardelijke opvang mogelijk te maken. Er zijn slechts drie voorwaarden voor opvang: eenoudergezin zijn, geen woning hebben en een Belgische identiteitskaart of verblijfsvergunning hebben.

‘Elk gezin heeft een unieke en specifieke realiteit. We willen passende ondersteuning bieden aan de ouders en kinderen die wij opvangen. ’ legt Odile Dayez, directeur Sociale acties bij Spullenhulp, uit.

Het multidisciplinair team van het opvangtehuis biedt begeleiding op maat, uitgaande van de realiteit van elk gezin, en zorgt er tegelijkertijd voor dat de zelfredzaamheid van elk gezin zo veel mogelijk wordt gerespecteerd.

Er wordt vooral nadruk gelegd op het welzijn en de levenskwaliteit van ouders en kinderen. Hierdoor kunnen zij nieuwe projecten ondernemen, een stabiele situatie creëren en hun leven weer op de rails krijgen.

Dankzij de gemeenschappelijke ruimtes worden ook veel gezamenlijke momenten voorgesteld aan de gezinnen die dat willen.

Tot slot zorgt het team ervoor dat er een ondersteuningsnetwerk rond het gezin blijft of komt waardoor zij worden aangemoedigd om door te stromen naar duurzame huisvesting.

Voor Alain Maron, Brussels minister van Sociale Cohesie:

‘Opvangtehuizen vervullen een belangrijke taak: mensen en gezinnen in staat stellen om op adem te komen en begeleid te worden om hun situatie te stabiliseren en volop gebruik te maken van hun rechten (vooral het recht op toegang tot een duurzame huisvestingsoplossing). Dankzij de opening van het Parenté Huis is het aantal beschikbare plaatsen in opvangtehuizen toegenomen voor een bijzonder kwetsbare groep: eenoudergezinnen (937 beschikbare plaatsen in de opvangstructuren die door COCOF, GGC en VGC goedgekeurd zijn). Ik wil alle teams van Spullenhulp hartelijk danken voor hun werk. ’

HET PARENTÉ HUIS IN CIJFERS:

18 maanden van grondige renovatie met de nadruk op de inrichting van het huis en de kwaliteit van de huisvesting;

• 16 modulaire en individuele studio’s en appartementen met een eigen keuken en badkamer voor een maximale opvangcapaciteit van 45 plaatsen (ouders inclusief kinderen);

• Het sociaal team bestaat uit 9 maatschappelijk werkers en 1 directeur (sociaal assistenten, gespecialiseerde opvoeders, psychologen)

• 9 maanden duurt de opvang van de gezinnen in het huis;

• 165 is de opvangcapaciteit van de drie opvangtehuizen voor daklozen van Spullenhulp (105 plaatsen in het grote opvangtehuis voor mannen in Elsene, 15 plaatsen in @Home18-24, een opvangtehuis voor zwervende jongeren, en 45 plaatsen in het Parenté Huis)

• 219 daklozen werden in 2020 opgevangen en begeleid in de twee eerste opvangtehuizen van Spullenhulp.

Het Parenté Huis contacteren