Vooroordelen brengen de samenleving zware schade toe

[sws_ligne_bleu]Vooroordelen brengen de samenleving zware schade toe[/sws_ligne_bleu] Ik wou graag mijn excuses aanbieden aan al wie zich gekwetst voelde door mijn editoriaal artikel in het Nieuws nr. 183 van de vzw Spullenhulp onder de titel “Laten we trouwen”. Ik wou in mijn tekst pleiten voor verdraagzaamheid en ruimdenkendheid. Maar nadat ik alles nog eens goed [...]