Schenken en nalaten aan goede doelen wordt belastingvrij in Vlaanderen vanaf 1 juli 2021 – Het duolegaat zal geen fiscaal voordeel meer opleveren aan de (verre) familieleden vanaf 01 juli 2021

Het nieuwe systeem waarbij een legaat of schenking aan een goed doel belast wordt aan 0%, vanaf 1 juli 2021, wordt positief onthaald door de VZW Spullenhulp. Voor mensen die in Brussel en in Wallonië wonen, blijven de tarieven (7%) ongewijzigd.

We geven ten stelligste de voorkeur aan een rechtstreeks legaat ten voordele van de VZW Spullenhulp. Indien u dus in Vlaanderen woont, nog geen testament hebt opgemaakt en Spullenhulp wenst te steunen, is een duo-legaat voortaan echt wel te vermijden.

Het duolegaat zal in sommige gevallen zelfs nefast zijn en dienvolgens niet uitvoerbaar. In Brussel en Wallonië behoudt het duolegaat haar reden van bestaan en is er niets gewijzigd op dat vlak.

Wenst u meer informatie? Neem dan gerust contact op met uw notaris of met Michel LORGE, jurist bij de VZW Spullenhulp. Michel zal met genoegen de diverse mogelijkheden met u overlopen, één en ander in alle discretie uiteraard. Tel: 0491/90.82.97 – E-mail Michel.lorge@spullenhulp.be.

Uw contactpersoon:

Michel LORGE
Tel: 0491/90.82.97
michel.lorge@spullenhulp.be