Het Memorandum is toegespitst op enkele prioritaire dossiers:

– Teneinde een eigen identiteit te bewaren is er nood aan een onderscheidend statuut ‘van maatschappelijk belang’ voor verenigingen en stichtingen.

– In het kader van ‘good governance’ pleit de VEF voor een versterking van de eerstelijnscontrole door de Algemene Vergadering.

– In het kader van de transparantie en strijd tegen vormen van criminaliteit, bepleit de VEF een veralgemeende verplichting voor verenigingen om de jaarrekeningen bij de Nationale Bank neer te leggen.

– Daarentegen is de sector volkomen gekant tegen een zogenaamd ‘giftenregister’ voor fondsen van en naar het buitenland.

Een herzienning van de regelgeving met betrekking tot online-giften, zodat eindelijk een duidelijk kader geschapen wordt voor het recht op fiscale aftrekbaarheid van giften via de moderne betaalmethoden.

– Modernisering van het Koninklijk Besluit van 1823 dat de huis-aan-huis-inzamelingen regelt. Hier dringt zich een uitbreiding op tot geldinzamelingen op de openbare weg en een harmonisering van de criteria. De VEF bepleit één enkele erkenningsprocedure.

– Tenslotte bepleit de VEF meer rechtszekerheid en een duidelijke implementatie van het vonnis van het Europese Gerechtshof m.b.t. het recht op fiscaal attest voor grensoverschrijdende giften.

 

De volledige tekst van het Memorandum