Spullenhulp toont project voor nieuwe onthaalstructuur voor eenoudergezinnen: Het Parenté Huis

Al ruim 80 jaar zet Spullenhulp zich in voor de strijd tegen armoede. De vereniging legt zich in het bijzonder toe op de toegang tot huisvesting en re-integratie door werk en bouwt daarbij voort op haar pioniersmodel dat steunt op een valorisatie van giften. In België nemen de problemen door uitsluiting en kwetsbaarheid toe. Ze [...]

Verenigingen en stichtingen die werken ‘voor het maatschappelijk belang’, leden van de VEF, vragen een onderscheidend statuut

  Het Memorandum is toegespitst op enkele prioritaire dossiers: - Teneinde een eigen identiteit te bewaren is er nood aan een onderscheidend statuut ‘van maatschappelijk belang’ voor verenigingen en stichtingen. - In het kader van ‘good governance’ pleit de VEF voor een versterking van de eerstelijnscontrole door de Algemene Vergadering. - In het kader van [...]