Steun de hulp aan de minstbedeelden in België

Elk jaar begeleidt onze vzw 1.500 mensen in een kwetsbare situatie. Wij helpen hen opnieuw een plaats te vinden in de maatschappij door toegang te verlenen tot huisvesting en tot werk. Engageer u samen met ons voor een meer rechtvaardige en solidaire samenleving.

Maandelijkse gift

Dankzij uw steun kunnen wij de hulp aan de minstbedeelden in België op lange termijn plannen. En sneller reageren in geval van nood.

Steun ons maandelijks

Eenmalige gift

Maaltijdverdeling, verblijven in het opvangtehuis, beroepsopleiding … U draagt bij tot de zelfredzaamheid van de meest kwetsbaren.

Doe een gift

Testamenten en legaten

Bouw mee aan meer rechtvaardige en solidaire wereld door Spullenhulp in uw testament
op te nemen.

Lees verder

Doet u liever een gift via overschrijving?

Dat kan ook. Gelieve dit rekeningnummer te gebruiken:

  • IBAN: BE33 0000 1902 6346
  • BIC: BPOTBEB1
  • Begunstigde: Spullenhulp vzw, Amerikaansestraat 101, 1050 Brussel
  • Mededeling: INTER

Hebt u vragen? Aarzel niet met ons contact op te nemen:

  • Tel: 0491 90 82 97
  • Emailadres: donations@petitsriens.be

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

om op de hoogte te blijven van de lopende projecten:

* verplicht

Met uw gift steunt u deze projecten:

Onthaal van eenoudergezinnen

(opening 2021)
16 alleenstaande ouders en hun kinderen

Verblijf in een onthaaltehuis

incl. logies, maaltijden, administratieve opvolging …
293 mensen in 2019

Onthaal van jonge
daklozen

van 18-24 jaar
Capaciteit: 17 jongeren

Thuisbegeleiding

na verblijf in onthaaltehuis
116 personen begeleid in 2019

Socioprofessionele inschakeling

(in de keuken, bij het sorteren, in de logistiek, de winkel, de kantoren …)
535 mensen in 2019

Opleiding elektrische huishoudtoestellen
en elektromechanica

13 maanden opleiding en een attest
30 leerlingen per jaar

Schuldbemiddeling en
diverse hulp

voedselhulp, juridische en materiële hulp, budgetbegeleiding
623 gezinnen begeleid in 2019

Medische check-up en psychiatrische opvolging

van onze bewoners
Meer dan 300 personen in 2019

Op een andere manier helpen


In onze winkel kopen

Met de opbrengst van de verkoop van tweedehandsgoederen (kleding, accessoires, meubelen) financieren we onze sociale acties en kunnen we werkzoekenden opleiden. Doe een solidaire aankoop in een van onze winkels.


Inlevering textiel en andere voorwerpen

Kleding, schoenen, meubels, boeken, fietsen, elektrische huishoudtoestellen (zelfs defecte) enz.: wij zamelen deze voorwerpen in om ze te verkopen in onze winkels en te laten herstellen door onze leerlingen.


Vrijwilligerswerk

Meer dan 150 vrijwilligers steken tijd en energie in onze vereniging. Voor sommigen maakt dit deel uit van hun socioprofessionele inschakeling. Voor anderen gaat het om belangeloze inzet voor onze acties ter bestrijding van armoede.

Zie de 27 winkels
Bekijk waar voorwerpen inleveren
Word vrijwilliger

Meer weten over ons

Hoe werkt onze vzw?

De vzw Spullenhulp is een onderneming in de sociale economie: de winst die gegenereerd wordt door haar economische activiteit (verkoop van tweedehandsvoorwerpen) dient om de sociale acties ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in België te financieren.

Haar opdracht: mensen in moeilijkheden begeleiden zodat ze op duurzame wijze zelfredzamer worden.

Transparantie en veiligheid - donatie

Transparantie en veiligheid

Onze rekeningen worden elk jaar geanalyseerd en gepubliceerd door Donorinfo. Wij zijn lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF).

Doe een online gift