Spullenhulp opent een nieuw gemeenschapshuis voor jonge daklozen: AUTON’HOME

Als antwoord op de dringende behoefte aan opvang voor jonge daklozen, breidt Spullenhulp zijn opvangaanbod uit met de opening van Auton’home, een nieuw gemeenschapshuis in Vorst in de vorm van een gedeelde woonst. Met dit initiatief wil de vzw de jonge bewoners zoveel mogelijk autonomie bieden en hen tegelijk sociale begeleiding op maat garanderen.

 

Jonge zwervers, een weinig bekende realiteit

‘Le Forum – Bruxelles contre les inégalités’ definieert jonge zwervers als “jongeren tussen 16 en 25 jaar die dakloos zijn of het risico lopen dakloos te worden als gevolg van onder meer een gezinsbreuk of een institutionele crisis”.

Volgens een studie van de Koning Boudewijnstichting is één dakloze op vijf tussen 18 en 25 jaar oud. Hun achtergrond en de problemen waarmee ze te kampen hebben, vragen om een aangepaste begeleiding. Spullenhulp probeert dat al meer dan tien jaar te bieden met zijn opvangcentrum @Home voor jonge daklozen tussen 18 en 24 jaar. Het aanbod voldoet echter nauwelijks aan de vraag. Elk jaar vangt het centrum 50 jongeren op, terwijl het dagelijks ongeveer 15 aanvragen voor onderdak ontvangt.

« Cijfers over dakloosheid laten zien dat 20% van dak- en thuisloze volwassenen, minder dan 25 jaar zijn. Een stabiele woonplek van goede kwaliteit is essentieel als ze zich willen settelen, een levensplan willen opstellen en een goede start willen nemen. Auton’home is een mooi en innovatief voorbeeld van een springplank voor jongeren die uit deze situatie proberen te geraken. »  Françoise Pissart, Directeur, Koning Boudewijnstichting

Auton’Home, uitbreiding van het opvangtehuis @Home18-24

Dankzij de Koning Boudewijnstichting kan Spullenhulp zijn aanbod nu uitbreiden naar deze specifieke doelgroep met de oprichting van Auton’home, een gemeenschapshuis in Vorst. Het huis, aangekocht en gerenoveerd door het Fonds Christiane Stroobants, biedt huisvesting in de vorm van een gedeelde woonst voor vijf jongeren die in een zeer precaire situatie verkeren. De jongeren die er worden opgevangen, kunnen ervaren hoe het is om zelfstandig te wonen en krijgen de juiste psychosociale begeleiding. Odile Dayez, directeur Sociale actie bij Spullenhulp: “We zien heel duidelijk dat jongeren meer moeite hebben met grote leefgroepen en een institutioneel kader. Ze snakken naar vrijheid maar hebben ook nood aan nauwlettend en zorgzaam toezicht. We hopen dat deze kleine structuur, die is ontworpen om een nagenoeg zelfstandige woonervaring te bieden, beter aansluit bij hun behoeften”.

Een unieke structuur in Brussel

@Home en Auton’home zijn de enige opvangcentra voor daklozen in Brussel die zich specifiek op jongvolwassenen richten.

Alles is erop gericht om de jongeren te helpen weer zelfvertrouwen te krijgen en plannen te maken voor hun toekomst. De begeleiding focust in de eerste plaats op het voortzetten of hervatten van hun studies. De jonge bewoners van Auton’Home moeten hun dagelijks leven in de gemeenschap organiseren en een handvest opstellen voor het gebruik van de ruimten. Elke jongere krijgt een maatschappelijk adviseur toegewezen. Deze helpt hen om financieel onafhankelijk te worden, zodat ze tijdens hun verblijf (maximaal 18 maanden) hun leven kunnen inrichten op een manier die aansluit bij hun toekomstplannen. De maatschappelijk werker ziet er ook op toe dat de jongere een netwerk uitbouwt waarin hij zich veilig voelt. Hij komt regelmatig langs in het huis, maar hoeft niet 24 uur per dag aanwezig te zijn.

De kracht van partnerships

 

Het project Auton’home kwam tot stand dankzij de kracht van partnerships. Het was de Koning Boudewijnstichting die, via het Fonds Christiane Stroobants, zijn vertrouwen stelde in Spullenhulp omwille van hun expertise met het ondersteunen van daklozen. Het fonds kocht de eengezinswoning en financierde de renovatie, het sociale beheer wordt toevertrouwd aan de vereniging.

Spullenhulp kan ook rekenen op de steun van de Cocof (de Franse Gemeenschapscommissie) en het Hulpfonds van de Koningin, waarmee het bijna alle werkings- en personeelskosten van het project zal kunnen dekken. Ondanks de complexe sociaaleconomische situatie van de afgelopen jaren slaagt Spullenhulp er mede dankzij die steun in haar sociale missie maximaal waar te maken: hulp verlenen aan mensen in kwetsbare situaties.

Jonge daklozen bij Spullenhulp in cijfers:

 

In tien jaar tijd zijn 400 jonge mannen tussen 18 en 24 jaar oud opgevangen door @Home

Met de oprichting van Auton’Home beschikt Spullenhulp nu over 21 opvangplaatsen voor jongeren in nood in het centrum van Brussel

97% van de opgevangen jongeren kent gezinsproblemen en 39% is slachtoffer van huiselijk geweld

80% van de opgevangen jongeren krijgt zijn rechten terug en heeft opnieuw een inkomen

Neem contact op met @Home18-24