Naar aanleiding van de publicatie van haar jaarverslag maakt Spullenhulp een eerste balans op van de impact van de coronacrisis op haar activiteiten. Deze wordt al op een omzetverlies van 3 miljoen euro in de winkels geraamd.

 

Ondernemen voor een meer rechtvaardige en solidaire samenleving

De sociale economie vertegenwoordigt 1 baan op 8 in België en is vandaag in heel uiteenlopende sectoren aanwezig met een divers aanbod aan goederen en diensten. Spullenhulp neemt al ruim 80 jaar een vooraanstaande plaats in deze sector in. De economische activiteit van het inzamelen, sorteren en verkopen van tweedehandsgoederen vormt, bovenop de positieve milieu-impact, een platform van socioprofessionele inschakeling voor meer dan 500 mensen elk jaar. De verkoopopbrengsten maken het ook mogelijk om sociale acties op het vlak van toegang tot huisvesting, tewerkstelling en dagelijkse begeleiding van de meest kwetsbaren te financieren.

De kerncijfers van 2019

In 2019 heeft Spullenhulp haar groei voortgezet: er werd 8.098 ton aan tweedehandsgoederen ingezameld (6.670 ton textiel en 1.428 ton meubels en diverse voorwerpen). Dit cijfer, dat een lichte toename aangeeft (7.627 ton in 2017, 7.997 ton in 2018), verhult een minder fraaie realiteit: sinds twee jaar neemt het aantal giften van slechte kwaliteit sterk toe. Toch krijgt 81% van het textiel en 90% van de voorwerpen een tweede leven (verkoop in de winkels, export en recyclage).

Ook de omzet in de winkels van Spullenhulp gaat in stijgende lijn (+5,9% op een jaar tijd, van 11,4 miljoen euro in 2018 naar 12,4 miljoen in 2019). 27 verkooppunten bieden een grote diversiteit aan producten aan waarin iedereen zijn gading kan vinden, zowel mensen die over weinig middelen beschikken als mensen die graag rondsnuisteren op zoek naar het gouden koopje. Belgen kopen graag goedkoop, terwijl ze op een solidaire en duurzame manier consumeren.

Wat de sociale acties betreft, hebben we in 2019 de verwezenlijkingen kunnen versterken. 292 daklozen werden opgevangen en begeleid in de twee onthaaltehuizen van Spullenhulp. 623 gezinnen werden gevolgd door het centrum voor welzijnswerk en elke dag werden 300 maaltijden bereid door de teams van het sociaal restaurant van Spullenhulp.

In totaal zijn dat ruim 1.000 personen die de sociale onderneming doen leven. Alle afdelingen van Spullenhulp nemen mensen die een leertraject volgen of vrijwilligers in hun rangen op. Bovenop de 325 loontrekkenden volgden in 2019 zo 535 mensen een inschakelingstraject bij Spullenhulp en 297 vrijwilligers hebben zich voor de organisatie ingezet. Deze mix van statuten vormt een dagelijkse uitdaging voor de teams en is typisch voor de onderneming.

Het meeste recente project met sociale inslag van Spullenhulp is het toekomstige onthaaltehuis voor eenoudergezinnen, het Parenté Huis, dat vanaf 2021 16 eenoudergezinnen zal opvangen.

Coronacrisis: een omzetverlies van 3 miljoen euro voor de winkels  

De gezondheidscrisis naar aanleiding van de COVID-19-pandemie treft de sociale onderneming in haar kern. Spullenhulp werd bijna 3 maanden lang afgesneden van inkomsten die voortvloeien uit haar economische activiteit. Dat stemt overeen met een nettoverlies van bijna 23% van de omzet 2020 of 3 miljoen euro. Tegelijkertijd heeft Spullenhulp haar sociale acties opgedreven ten bate van de mensen die het zwaarst getroffen worden door de crisis.

De sociale onderneming, die op het hoogtepunt van de crisis 75% van haar medewerkers op tijdelijke werkloosheid plaatste, heeft sinds juli al haar teams opnieuw aan het werk gezet om het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen.

Om haar activiteiten en bedrijfsmodel van onderneming uit de sociale economie in stand te houden, heeft Spullenhulp meer dan ooit de steun van de bevolking nodig. Iedereen kan mee instappen in het avontuur.

Hoe Spullenhulp steunen?

Koop solidair tijdens de solden van 2020. Hebt u zin om uzelf te verwennen door tweedehandskleding te kopen en tegelijkertijd de wereld te veranderen voor een zacht prijsje? Dat kan in een van de 27 verkooppunten van Spullenhulp.

Doe een financiële gift en draag bij aan de voltooiing van het project Parenté Huis. Telefonisch (02/541.13.91) of via onze beveiligde website voor een online gift. Naar aanleiding van de coronacrisis werd de fiscale aftrekbaarheid voor alle giften in 2020 verhoogd tot 60% (in plaats van 45%). Reden te meer om Spullenhulp te helpen dit unieke project te lanceren in Brussel.

Alles weten over 2019: