We blijven solidair

Achter de gesloten deuren van onze winkels blijft Spullenhulp zich inzetten om hulp te bieden aan de meest kansarmen.

Jammer genoeg zijn tot 13 december 2020 onze 27 winkels en verschillende inleverpunten dicht en ligt onze ophaaldienst stil.
Onze kledingcontainers zijn nog steeds blij met uw textielgiften.
Dankzij uw financiële giftengaan onze sociale acties voor de meest kansarmen gelukkig door.

Ons nieuws

Volg ons nieuws en de getuigenissen in deze uit het leven gegrepen stukjes menselijkheid, ook in tijden van lockdown.

 

Steun de hulp aan de minstbedeelden in België

Elk jaar begeleidt onze vzw 1.500 mensen in een kwetsbare situatie. Wij helpen hen opnieuw een plaats te vinden in de maatschappij door toegang te verlenen tot huisvesting en tot werk. Engageer u samen met ons voor een meer rechtvaardige en solidaire samenleving.

Textielgift

Het is momenteel niet meer mogelijk om voorwerpen of meubels te schenken. Toch zorgen onze chauffeurs er nog altijd voor dat de kledingcontainers worden geleegd.

Zie de kaart van kledingcontainers

Financiële gift

Maaltijdverdeling, verblijven in het opvangtehuis, beroepsopleiding … U draagt bij tot de zelfredzaamheid van de meest kwetsbaren.

Doe een gift

60%

fiscale aftrek tot eind 2020!

fiscale aftrek

Door de coronacrisis is de fiscale aftrekbaarheid van uw financiële giften tot 60% (in plaats van 45%) gestegen en dit uitsluitend tot eind 2020.

Een gift van €50 kost dan in werkelijkheid nog maar €20.

Grijp deze kans om diegenen te helpen die het het hardst nodig hebben.

Met uw gift steunt u deze projecten:

Onthaal van eenoudergezinnen

(opening 2021)
16 alleenstaande ouders en hun kinderen

Verblijf in een onthaaltehuis

incl. logies, maaltijden, administratieve opvolging …
293 mensen in 2019

Onthaal van jonge
daklozen

van 18-24 jaar
Capaciteit: 17 jongeren

Thuisbegeleiding

na verblijf in onthaaltehuis
116 personen begeleid in 2019

Socioprofessionele inschakeling

(in de keuken, bij het sorteren, in de logistiek, de winkel, de kantoren …)
535 mensen in 2019

Opleiding elektrische huishoudtoestellen
en elektromechanica

13 maanden opleiding en een attest
30 leerlingen per jaar

Schuldbemiddeling en
diverse hulp

voedselhulp, juridische en materiële hulp, budgetbegeleiding
623 gezinnen begeleid in 2019

Medische check-up en psychiatrische opvolging

van onze bewoners
Meer dan 300 personen in 2019

Zin om nog meer te helpen?

We houden je uiteraard op de hoogte van de heropening van onze winkels. In de tussentijd help je het beste door in je kot te blijven, zodat we binnenkort weer samen kunnen zijn.

Wil je toch nog meer doen? Deel dan gerust onze nieuwsbrieven of onze berichten op sociale media.
Elke bijdrage is voor ons echt ongelooflijk waardevol. Samen komen we hier doorheen. Bedankt!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Deel op Facebook