Onze winkels en afgiftepunten weer open!

Wil je helpen? Doe solidariteitsaankopen in een van onze 28 winkels (zonder afspraak), doe een materiële gift in een van onze inleverpunten of doe een financiële gift online.

Elke bijdrage is voor ons echt ongelooflijk waardevol.
Samen komen we hier doorheen. Bedankt

Vind een textielcontainer
Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Doe een gift
Delen op Facebook

Ons nieuws

Steun de hulp aan de minstbedeelden in België

Elk jaar begeleidt onze vzw 1.500 mensen in een kwetsbare situatie. Wij helpen hen opnieuw een plaats te vinden in de maatschappij door toegang te verlenen tot huisvesting en tot werk. Engageer u samen met ons voor een meer rechtvaardige en solidaire samenleving.

Textielgift

Het is momenteel niet meer mogelijk om voorwerpen of meubels te schenken. Toch zorgen onze chauffeurs er nog altijd voor dat de kledingcontainers worden geleegd.

Zie de kaart van kledingcontainers

Financiële gift

Maaltijdverdeling, verblijven in het opvangtehuis, beroepsopleiding … U draagt bij tot de zelfredzaamheid van de meest kwetsbaren.

Doe een gift

Met uw gift steunt u deze projecten:

Onthaal van eenoudergezinnen

(opening 2021)
16 alleenstaande ouders en hun kinderen

Verblijf in een onthaaltehuis

incl. logies, maaltijden, administratieve opvolging …
293 mensen in 2019

Onthaal van jonge
daklozen

van 18-24 jaar
Capaciteit: 17 jongeren

Thuisbegeleiding

na verblijf in onthaaltehuis
116 personen begeleid in 2019

Socioprofessionele inschakeling

(in de keuken, bij het sorteren, in de logistiek, de winkel, de kantoren …)
535 mensen in 2019

Opleiding elektrische huishoudtoestellen
en elektromechanica

13 maanden opleiding en een attest
30 leerlingen per jaar

Schuldbemiddeling en
diverse hulp

voedselhulp, juridische en materiële hulp, budgetbegeleiding
623 gezinnen begeleid in 2019

Medische check-up en psychiatrische opvolging

van onze bewoners
Meer dan 300 personen in 2019

Zin om nog meer te helpen?

We houden je uiteraard op de hoogte van de heropening van onze winkels. In de tussentijd help je het beste door in je kot te blijven, zodat we binnenkort weer samen kunnen zijn.

Wil je toch nog meer doen? Deel dan gerust onze nieuwsbrieven of onze berichten op sociale media.
Elke bijdrage is voor ons echt ongelooflijk waardevol. Samen komen we hier doorheen. Bedankt!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Deel op Facebook